Regulamin(wersja do druku)

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresem www.lovenature.pl/ezakupy (zwanego dalej Serwisem).
 2. Zanim skorzystają Państwo lub zarejestrują się na stronie www.lovenature.pl/ezakupy należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo z którymkolwiek postanowieniem Regulaminu, bądź z jego całością, uprzejmie prosimy o nie akceptowanie Regulaminu, nie rejestrowanie się w Serwisie oraz o nie korzystanie z Serwisu. Akceptacja regulaminu zobowiązuje Państwa do przestrzegania tychże zasad.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w każdym czasie i zamieszczony jest
  w formie umożliwiającej wydruk.
 4. Definicje:
  • Serwis – platforma internetowa pod adresem: www.lovenature.pl/ezakupy, w skład której wchodzą elementy graficzne, oprogramowanie, umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Zamawiających; w Serwisie prezentowane są Towary Sprzedawcy oraz Ceny i Ceny orientacyjne Towarów, które dotyczą wyłącznie Towarów, które wymagają przeważenia, co jest również podana w Serwisie przy danym Towarze jako „Produkt ważony”.
  • Sprzedawca – właściciel, podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Love Nature Paweł Wawer z siedzibą w Kruszwicy pod adresem: ul.Sportowa 2/13, 88 – 150 Kruszwica, NIP: 556 249 88 29,
   REGON: 364909122: email: lovenature.pl@gmail.com, tel: 793673435.
  • Zamawiający – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
   do czynności prawnych  lub podmioty prowadzące działalność gospodarcza, które zarejestrowały się w Serwisie, zaakceptowały Regulamin i dokonują Zamówienia.
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
  • Cena – ceny produktów dostępnych w Serwisie są cenami brutto i są przedstawione w złotych polskich.
  • Cena orientacyjna – oznacza orientacyjną cenę Towaru brutto, umieszczoną w Serwisie obok informacji o Towarze, który jest opisany jako „Produkt ważony”; ceny orientacyjne są cenami brutto i wyrażone
   w złotych polskich. Ceny orientacyjne dotyczą wyłącznie Towarów, które wymagają przeważenia.
  • Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego,
   za pomocą którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.
  • Login – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Serwisie.
  • Dostawca (dotyczy jedynie Realizacji Zamówień na terenie Bydgoszczy, Inowrocławia) – Sprzedawca lub osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie Realizowała Zamówienie oraz, jeśli Zamawiający przyjmie ofertę Sprzedawcy, będzie zawierała w imieniu Sprzedawcy umowę sprzedaży Towarów z Zamawiającym.
  • Kurier – firma kurierska lub Poczta Polska.

Serwis

 1. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:
  • przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,
  • szerokopasmowe łącze internetowe,
  • włączona obsługa plików cookies,
  • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
  • system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,
  • aktywne konto e-mail.
 1. Zabronione są wszelkie czynności, które zaburzają pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy lub innych Zamawiających.
 2. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy wysyłając e-mail
  na lovenature.pl@gmail.com lub telefonicznie pod numer 793673435. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Zamawiającego adres email, co może być spowodowane w szczególności przez blokowanie lub usuwanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze/urządzeniu mobilnym Zamawiającego lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych.
 4. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie
  w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.
 5. W przypadku podjęcia przez Użytkownika bezprawnych działań godzących
  w funkcjonalność Serwisu, Sprzedawca skorzysta ze środków ochrony przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

Proces składania Zamówień, proces rejestracyjny oraz realizacja zamówień

 • Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu towarów może odbywać się
  po zarejestrowaniu na stronie Serwisu poprzez wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego należy podać prawidłowe i aktualne dane, które są niezbędne do realizacji Zamówienia tj.: Imię, nazwisko lub nazwa, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail (wykorzystywany później jako Login), ustalenie hasła oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji Regulaminu. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji oraz zmiany decyzji dotyczącej zgody na otrzymywanie informacji handlowych, Zamawiający powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail lovenature.pl@gmail.com lub
  za pomocą infolinii 793673435, w celu korekty danych.
 • Aby usunąć swoje Konto z Serwisu, Zamawiający musi skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając wiadomość na adres e-mail lovenature.pl@gmail.com.
 • Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejnych Zamówień można dokonywać logując się w Serwisie do swojego Konta poprzez podanie Loginu i ustalonego hasła.
 • Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia Loginu i hasła osobom trzecim.
 • Zamówienie złożone przez Zamawiającego stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa Cywilnego. Obecność produktów w Serwisie nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję
  o sposobie realizacji (wymiana na towary ekwiwalentne, których charakter
  i cena będą zbliżone do Towarów zamówionych przez Zamawiającego, częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całego zamówienia).
 • W przypadku zamawiania Towarów na wagę, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia Towarów o wadze różnej od wagi wskazanej
  w Zamówieniu, przy czym różnica nie może być większa niż +/- 20%.
 • Jeśli, w przypadku Towarów, których cena jest określana zgodnie z wagą jednostkową i których istota na to pozwala, Zamawiający zamawia pewną ilość sztuk zamiast określonej wagi, Sprzedawca dostarczy zamówioną ilość sztuk. Cena zostanie wówczas określona zgodnie z wagą zamówionej ilości sztuk takich Towarów.
 • Ze względów technicznych wygląd produktów w Serwisie może w niewielkim stopniu odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
 • Zamawiający składa Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto
  w Serwisie. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu na podany przez niego
  w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzenie zamówienia.
 • Zamawiający może składać zamówienia 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia, a w przypadku Zamówień, które dostarcza Dostawca (jedynie teren Bydgoszcz, Inowrocław)  Zamawiający, jeśli chce skorzystać z najbliższego terminu dostawy może to zrobić najpóźniej do godziny 23.30 dnia wyznaczonego przez Sprzedawcę jak ostatni dzień składania zamówień. Jeśli nie zdąży w tym terminie jego zamówienie zostanie przerzucone na następny podany termin Dostawy.
 • Zamówienia realizowane Kurierem, złożone od piątku do niedzieli wysyłane
  są na początku kolejnego tygodnia. Sklep nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zamawiający może odwołać lub zmienić Zamówienie poprzez wysłanie
  na adres e-mail lovenature.pl@gmail.com informacji o tym fakcie (dotyczy to Dostaw realizowanych przez Dostawcę). Odwołanie lub zmiana Zamówienia zostaną przyjęte przez Sprzedawcę, jeśli będą złożone przez Zamawiającego do godziny 23.00 w dniu wyznaczonym przez sprzedawcę jako ostatni dzień składania zamówień. Zmiana Zamówienia dotyczy tylko Towarów
  w Zamówieniu, a nie Terminu Realizacji Zamówienia lub sposobu płatności.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub gdy Zamawiający nie przestrzega regulaminu Serwisu oraz gdy zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych.
 • W przypadku zamówień wysyłanych kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej maksymalny czas realizacji zamówień wynosi 4 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby czas ten był jak najkrótszy. Zamówienia wysyłane w ten sposób są realizowane
  na terenie całego kraju.
 • Dostawca dostarcza Towary wyłącznie na obszarze swojej działalności: Bydgoszcz i Inowrocław. Dostawy wykonywane przez Dostawcę realizowane są w terminie podanym przez Sprzedawcę, który jest zawsze podany na stronie www.lovenature.pl w nagłówku, jako najbliższa dostawa.
 • W przypadku Zamówień realizowanych przez Dostawcę Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dokonać Realizacji Zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej Realizacji Zamówienia, Sprzedawca podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się
  z Zamawiającym przy użyciu numeru telefonu podanego przez Zamawiającego w formularzu rejestracyjnym.
 • Za dokonany zakup Sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub na życzenie Zamawiającego rachunek. Sprzedawca nie ma możliwości wystawienia faktury VAT.
 • W przypadku Zamówień realizowanych przez Dostawcę w razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, Dostawca będzie kontaktował się z Zamawiającym przy użyciu numeru telefonu podanego przez Zamawiającego w formularzu rejestracyjnym. Gdy próby kontaktu będą nieudane i Dostawca zakończy rozwożenie Towarów przewidziane na dany dzień dostawy, Zamówienie zostanie anulowane.

Zasady płatności

 • Zamawiający ma możliwość wyboru następujących form płatności:

– płatność gotówką przy odbiorze, w przypadku zamówień realizowanych przez Dostawcę,

– płatność za pobraniem (jedynie w przypadku przesyłek nadawanych za pośrednictwem Kuriera),

– przelew na konto Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu PayU (jedynie w przypadku przesyłek nadawanych za pośrednictwem Kuriera).

Płatność dokonana przez Zamawiającego za towar, który jest chwilowo niedostępny, będzie zwracana przez Sprzedawcę na konto bankowe Zamawiającego.

Koszty dostawy na terenie Bydgoszczy i Inowrocławia oraz koszty przesyłek wykonywanych przez Kuriera są podane w zakładce „Usługi w Love Nature”

Zwroty i reklamacje

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej, Zamawiający może w terminie 14 dni
  od otrzymaniu towaru przez Dostawcę lub Kuriera, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu umowy na lovenature.pl@gmail.com przed jego upływem.
 2. Do oświadczenia, o którym mowa w pkt.1, Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu od następujących Towarów:
  • ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  • dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
 1. Zamawiający ma obowiązek zwrócić Towary, których dotyczy oświadczenie
  o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Towarów przed jego upływem.
 2. Zwrot Towar w następuje na koszt Zamawiającego.
 3. Sprzedawca w jak najszybszym czasie, ale nie później niż w ciągu 14 dni
  od otrzymania od Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Zamawiającemu dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. W przypadku całościowego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu także Koszty dostawy.
 4. Zwrot za zakupiony towar zostanie dokonany na konto Zamawiającego
  w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru.
 5. Przed odstąpieniem od umowy, Zamawiający nie powinien korzystać
  z Towarów.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru
  z umową oraz gwarancji producenta.

Żywność to specjalna grupa towarów, które na ogół mają krótszą przydatność niż inne kupowane produkty. Produkty żywnościowe reklamujemy
u Sprzedawcy w terminie 3 dni od otwarcia towaru paczkowanego oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości i w terminie 3 dni od sprzedaży w przypadku towaru sprzedawanego luzem. Należy jednak zwrócić uwagę czy termin przydatności do spożycia lub data minimalnej trwałości już nie upłynęły. Oczywiste jest, że wtedy nie ma podstaw do składania reklamacji.

 1. W przypadku zamówień realizowanych przez Dostawcę Zamawiający przed dokonaniem odbioru Towaru ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Towarów.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu
  lub po otrzymaniu przez Kuriera Zamawiający ma prawo złożyć reklamację
  za pomocą maila wysłanego na adres email lovenature.pl@gmail.com
  lub telefonicznie pod numer 793673435.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien ustalić ze Sprzedawcą w jaki sposób zostanie odebrana Reklamacja. Posługując się danymi kontaktowymi podanymi w zakładce kontakt na stronie internetowej www.lovenature.pl.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego.
  O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie.
 5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po poinformowaniu Zamawiającego o pozytywnie rozpatrzonej reklamacji. Sposób zwrotu (gotówka czy przelew) zostanie ustalony indywidualnie z Zamawiającym.

Ochrona danych osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumencie „Polityka prywatności“ dostępnym na stronie www.lovenature.pl.

Postanowienia końcowe

 • We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
 • Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Kontakt  W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: lovenature.pl@gmail.com lub na numer 79367343